Rechts onze hoofdrol speler, de jonge Johannes Wardenier in 1934, keurig als een heer gekleed met rokende sigaar. Een jongeman die geloofde in zijn eigen kunnen.

De 'Brandstofloze Motor'

"Een brandstofvrije motor: De ultieme droom voor het milieu, de nachtmerrie voor iedere staatskas." 

"De Wonder Motor van Wardenier is altijd een mysterie gebleven, 85 jaar na dato(2019)" 

Omdat op 01-11-1934 een persconferentie was op het stadhuis te Wolvega met de aankondiging van een 'unieke uitvinding' die 'de wereld van transport en techniek definitief zou veranderen', heb ik, Willibrordus van der Weide, besloten om op 01-11-2019 deze website onder de aandacht te brengen.

Het is namelijk 85 jaar geleden, na de aankondiging van Johannes Wardenier zijn 'brandstofloze motor'. De sensatie van de eeuw werd het genoemd !

Op 2 November 1934 berichtte Het Algemeen Handelsblad:

"Een nieuwe motor: Uitvinding van een jongen Mensch in Wolvega (Gem. Weststellingwerf)in beroering verkeerde. Een van de inwoners, de 22-jarige Wardenier zou een motor hebben geconstrueerd, waarmee een algehele ommekeer in het motorverkeer zou komen "......

Korte beschrijving wat gaande was en enige zaken die zich afspeelde;

Het is begin november 1934, plots als bij een 'donderslag uit de heldere hemel' is daar een zekere Johannes Wardenier van alleen 22 jaar oud. Plaats van handeling is Wolvega, een flink dorp in het zuiden van Friesland, Nederland.

Wie was deze Johannes Wardenier, de hoofdrolspeler van deze website?

Johannes Wardenier geboren 20 september 1912 in Steenwijkerwold, een dorpje liggend in het noorden van de provincie Overijssel aan de grens met Friesland. Johannes was het jongste kind van het gezin Jan Wardenier, een kleine boer en timmerman die voor de tweede maal trouwde nadat zijn eerste vrouw overleed.

Het bijzondere was dat Johannes Wardenier, toen maar 22 jaar was, op het Gemeentehuis te Wolvega met uiterst veel lof werd ontvangen nadat de toenmalige burgemeester Mr. Eugen Maas zo ook wethouder Willem Muurling overtuigd waren van een unieke uitvinding die Johannes had gedaan.

Een uitvinding waar Johannes 4-6 jaar aan had gewerkt in een aftandse schuur bij zijn ouderlijke huis in Steenwijkerwold. Hij was als kind van twaalf al actief bij een beschuit en bakkers fabriekje(gehucht Tuk) waar hij zelfstandig een automatische beschuit inpakmachine construeerde. Een vaardig techneut bleek hij te zijn zonder imposante school opleidingen.

Het is 01-11-1934. De pers werd opgeroepen(er kwamen 8 journalisten opdagen) door de burgervader van Wolvega destijds en plots ging deze "brandstofloze motor" uitvinding zijn eigen weg lopen door de nieuwsbladen en zelfs via de radio. Ook buitenlandse kranten en tijdschriften beschreven Wolvega('Edison city') wat daar was uitgevonden met de eventuele mondiale gevolgen.

Een koude dag met een gem. temperatuur van 3 ℃. De wind was vrij matig en kwam uit West - Zuid-Westlijke richting.

'De olie prijzen doken zelfs onder de negen Amerikaanse Dollars per barrel olie waren de berichten in de kranten van toen'

Met zijn uitvinding "zou er dus een grote verandering teweeg komen"!

"De oliebaronnen sidderden dus en vreesden voor hun inkomens zo ook de regering Colijn en het Koningshuis van Wilhelmina(aandeelhoudster in Shell met 25%...."schreven bepaalde dagbladen in die tijd met veel ironie.

Johannes Wardenier een dilettant ingenieur en of autodidact uit Steenwijkerwold. Hij werd in 1934 plots 'wereldberoemd' met zijn uitvinding. Een week later werd hij gegijzeld, gearresteerd en gevangen afgevoerd naar een 'gekkenhuis' in Groningen........

Aldus voer voor veel speculaties (tot aan vandaag de dag)waarbij de complottheorieën door complotdenkers grote hoogtes bereikten.

Hij, Johannes, was van eenvoudig komaf als boerenzoon. In Wolvega (Friesland) waren er plannen klaar om een ​​fabriek te bouwen voor zijn "brandstof arme" motor.

Ook zou er voor 13 miljoen guldens aan geld klaar liggen afkomstig van baronnen.

Johannes Wardenier werd afgevoerd naar een "gekkenhuis" te Groningen. Toen hij weer thuis kwam na 9 dagen verblijf vertelden zijn ouders dat zijn uitvinding was meegenomen door 'hoge heren'!

Door wie dan ? Hoge heren van de Staat, Centrale Inlichtingen Dienst en — of Bataafse Petroleum Maatschappij, Shell en — of toch Philips?

Deze website gaat enige vergelijken geven wie er bij betrokken waren met hoogste waarschijnlijkheid.

Natuurlijk ook de mogelijkheden dat werkelijkheid en fantasie dicht bij elkaar lagen, er was een enorme geruchtenstroom op gang gekomen. Ook oproer en rumoer van het lokale volk was niet misselijk.

In de oorlogsjaren(1944) werd hij opgehaald door Koninklijke Philips N.V.(door Frits Philips / Herre Rinia en Theo Tromp) uit een Duits ziekenhuis ,dit wordt erkend door het Philips concern. Boze tongen en cynische schrijvers hebben later beweerd dat hij betrokken was bij oorlogsmisdaden....deze website zal ook hierin veel klaarheid geven.

Dat hij alleen een 'fantast' was, sommigen beweren dat, kon niet want hij liet enige technische hoogstandjes reeds zien voor 1934. Ook later nog in de jaren vijftig.

"Philips heeft het idee van de brandstofloze (brandstof arme) motor van Johannes Wardenier uit Steenwijkerwold in 1957 gekocht om het uit de markt te houden. Dat beweert een 88-jarige oud-werknemer van Philips, hoofd ingenieur George Neelen, tegen journalist en schrijver Henk Ymker uit Steenwijk in het voorjaar van 2019(dus recent)"

'De voordelen voor het bestaan ​​van de genie Johannes Wardenier en zijn brandstofloze motor stapelen zich op volgens Henk Ymker', een journalist uit Steenwijk.

De uitvinding was hoe dan ook wereldnieuws in 1934 en een oplossing voor de hoge werkloosheid in die tijd in de regio, maar eindigde in een drama met mythische vormen. De motor verdween, ook de tekeningen en andere bewijzen. De motor werd door vele vooral Friezen lopend gezien, ook in Bolsward mijn geboortestad als schrijver/onderzoeker.

De Steenwijker journalist Henk Ymker bracht een bijna geactualiseerde versie uit van zijn boek het Mysterie Wardenier, fantastisch genie of een geniaal fantast? Dat boek over de uitvinder uit Steenwijkerwold schreef hij in de jaren tachtig(1984), maar het 'drama van de motor' en de nieuwe verhalen die dat decennia losmaakte, bracht Henk Ymker tot de uitgave van een nieuw boek in 2019 met nieuwe feiten(zie PAGINA 'Het Boek')

Nieuwe onderzoeken die nu nog gaande zijn geven meer 'licht' op deze bijzondere mens en zijn uitvindingen waarbij hij de titels kreeg;

Het Wonder Wolvega — Het Mysterie Wardenier — De Zaak Wardenier — De Kwestie Wardenier — Het Drama Wardenier.

Ook een prachtige musical over Johannes kwam er in 2019 met 85 acteurs en figuranten. Deze musical wordt op 23-25 april voortgezet in Wolvega.

De motor waarop liep die dan?

Hoe een Wardenier Motor of zelfs een Wardenier Automobiel zou zijn in de praktijk kunt u zien op de Pagina , Wardenier Automobiel...

Lees mee verder op de volgende pagina's van deze speciale website waarin de persoon Johannes Wardenier centraal staat en zijn uitvinding. Een spannend jongens boek zou je het kunnen noemen, goed genoeg voor een bestseller of een Alfred Hitchcock speelfilm.

Johannes Wardenier achterin in een automobiel op 08-11-1934 op weg naar Groningen.....

Johannes Wardenier wilde een 'leven zonder fossiele brandstof, olie vervuiling, kunstmest en bestrijdingsmiddelen '. De Spiegel beschreef zijn dramatische leven van destijds.