Eerst in het warme bad gestopt door mijnheer de edelachtbare(burgemeester) en toen door de modder gesleurd.Het overkwam onzen Uitvinder.

Het Mysterie Wardenier

Het Mysterie van de afgelopen 150 jaar speelde zich af in Friesland. De aankondiging van een 'brandstofloze motor' door Johannes Wardenier. 

De journalist Henk Ymker uit Steenwijk is degene die al vanaf 1974 rubrieken, artikelen en boeken heeft uitgebracht. De titel 'Het Mysterie Wardenier' gebruikte hij voor zijn boeken. Dat het een mysterie bleef, mag duidelijk zijn.

Laten we enkele punten even benoemen;

Het is begin november 1934, plots als bij een 'donderslag uit de heldere hemel' is daar een zekere Johannes Wardenier van alleen 22 jaar oud. Plaats van handeling is Wolvega, een flink dorp in het zuiden van Friesland, Nederland.

Wie was Johannes Wardenier, de hoofdrolspeler van deze website?

Johannes Wardenier geboren 20 september 1912 in Steenwijkerwold, een dorpje liggend in het noorden van de provincie Overijssel aan de grens met Friesland. Johannes was het jongste kind van het gezin Jan Wardenier, een kleine boer en timmerman die voor de tweede maal trouwde nadat zijn eerste vrouw overleed.

Het bijzondere was dat Johannes Wardenier, toen maar 22 jaar was, op het Gemeentehuis in Wolvega met veel lof werd ontvangen nadat de toenmalige burgemeester Eugen Maas zo ook wethouder Willem Muurling overtuigd waren van een unieke uitvinding die Johannes had gedaan.

Een uitvinding waar Johannes 4 jaar aan had gewerkt in een aftandse schuur bij zijn ouderlijke huis in Steenwijkerwold. Hij was als kind van twaalf al actief bij een beschuit fabriekje(gehucht Tuk) waar hij zelfstandig een automatische beschuit inpakmachine construeerde. Een vaardig techneut bleek hij te zijn zonder imposante school opleidingen.

De pers werd opgeroepen(er kwamen 8 journalisten opdagen) door de burgervader van Wolvega en plots ging deze "brandstofloze motor" uitvinding zijn eigen weg lopen door de nieuwsbladen en zelfs via de radio. Ook buitenlandse kranten en tijdschriften beschreven Wolvega('Edison city') wat daar was uitgevonden met de eventuele mondiale gevolgen.

'De olie prijzen doken zelfs onder de negen Amerikaanse Dollars per barrel olie waren de berichten in de kranten van toen'

De olie baronnen sidderden. Met zijn uitvinding "zou er dus een grote verandering teweeg komen"!
De oliebaronnen sidderden dus en vreesden voor hun inkomens zo ook de regering Colijn en het Koningshuis van Wilhelmina (aandeelhoudster in Shell met (25%)...."schreven bepaalde dagbladen in die tijd met veel ironie.

Johannes Wardenier was een dilettant ingenieur of autodidact uit Steenwijkerwold. Hij werd in 1934 plots 'wereldberoemd' met zijn uitvinding. Een week later werd hij gegijzeld, gearresteerd en gevangen afgevoerd naar een 'gekkenhuis' in Groningen........

Voer voor veel speculaties (tot aan vandaag de dag)waarbij de complottheorieën door complotdenkers grote hoogtes aannamen.

Hij, Johannes, was van eenvoudig komaf als boerenzoon. In Wolvega (Friesland) waren er plannen om een ​​fabriek te bouwen voor zijn "brandstof arme" motor.

Ook zou er voor 13 miljoen guldens aan geld klaar liggen afkomstig van baronnen.

Maar liefst 13.000 werkers zouden er moeten komen werken in de bedoelde fabriek in Wolvega en nog eens 13.000 in een tweede motoren fabriek bij Amsterdam. Johannes Wardenier werd afgevoerd naar een "gekkenhuis" in Groningen. Toen hij weer thuis kwam na 9 dagen verblijf vertelden zijn ouders dat zijn uitvinding was meegenomen met zijn toestemming(onder druk)door 'hoge heren'!

Door wie nogmaals? Hoge heren van de Staat, Centrale Inlichtingen Dienst en — of Bataafse Petroleum Maatschappij, Shell en — of toch Philips? Deze website gaat enige vergelijken geven wie er bij betrokken waren met hoogste waarschijnlijkheid.

Natuurlijk ook de mogelijkheden dat werkelijkheid en fantasie dicht bij elkaar lagen, er was een enorme geruchtenstroom op gang gekomen. Ook oproer en rumoer van het lokale volk daar.

In de oorlogsjaren(1944) werd hij los gekocht door Koninklijke Philips N.V.(door Frits Philips / Herre Rinia en Theo Tromp) dit wordt erkend door het Philips concern. Boze tongen en cynische schrijvers hebben later beweerd dat Johannes auto's stal, homofiel was, lid was van de NSB, SS en NSKK en betrokken was bij oorlogsmisdaden....deze website zal ook hierin veel klaarheid geven.

Dat hij alleen een 'fantast' was, sommigen beweren dat, kon niet want hij liet enige technische hoogstandjes al zien. Ook later nog in de jaren vijftig als voorproefje.

"Philips heeft het idee van de brandstofloze (brandstof arme) motor van Johannes Wardenier uit Steenwijkerwold in 1957 gekocht om het uit de markt te houden. Dat beweert een 88-jarige oud-werknemer van Philips, hoofd ingenieur George Neelen, tegen journalist en schrijver Henk Ymker uit Steenwijk in het voorjaar van 2019(dus recent)"

'De voordelen voor het bestaan ​​van de genie Johannes Wardenier en zijn brandstofloze motor stapelen zich op volgens Henk Ymker', een journalist uit Steenwijk.

Het bedrijf Philips blijft echter ontkennen.... Opmerkelijk dat Philips samenwerkte met Shell en Ford motors bleek uit mijn onderzoek. Ook hierin heb ik veel onderzoek gedaan en oud medewerkers gesproken.

De uitvinding was hoe dan ook wereldnieuws in 1934 en een oplossing voor de hoge werkloosheid in die tijd in de regio, maar eindigde in een drama met mythische vormen. De motor verdween, ook de tekeningen en andere bewijzen. De motor werd door vele vooral Friezen lopend gezien, ook in Bolsward mijn geboortestad.

De Steenwijker journalist Henk Ymker bracht een bijna geactualiseerde versie uit van zijn boek het Mysterie Wardenier, fantastisch genie of een geniaal fantast? Dat boek over de uitvinder uit Steenwijkerwold schreef hij in de jaren tachtig(1984), maar het 'drama van de motor' en de nieuwe verhalen die dat decennia losmaakte, bracht Henk Ymker tot de uitgave van een nieuw boek in 2019 met nieuwe feiten.

Nieuwe onderzoeken die nu nog gaande zijn geven meer 'licht' op deze bijzondere mens en zijn uitvindingen waarbij de titels van;

Het Wonder Wolvega — Het Mysterie Wardenier — De Zaak Wardenier — De Kwestie Wardenier — Het Drama Wardenier - Het Raadsel van Wolvega. 

Ook een prachtige musical over Johannes kwam er in 2019 met 85 acteurs en figuranten. Deze musical wordt op 23-25 april voortgezet in Wolvega.

De motor hoe liep hij dan en waarop?

Lees mee op de volgende pagina's van deze speciale website waarin de persoon Johannes Wardenier centraal staat en zijn uitvinding. Een spannend jongens boek zou je het kunnen noemen, goed genoeg voor een speelfilm. Is dit nu Het Mysterie Wardenier of Het Drama Wardenier of anders dat is aan u.

Alles leek een mysterie omtrent Johannes Wardenier