Hoe vaak wordt deze website bekeken ?

Op 01-01-2019 , het is 85 jaar later nadat de 'uitvinder' Johannes Wardenier zijn presentatie deed voor de landelijke aanwzige pers.

Per maand bekijken we hoeveel malen naar deze energierijke website wordt gekeken.

Het is van belang dat velen notie maken van deze website. Leerzame informatie en zaken die een beeld geven hoe een jongeman leefde tussen hoop en wanhoop in de periode 1912-1960.

                                      Per maand                       Totaal

November 2019;                  256  X                               256

December 2019;              11.024  X                          11.300

Januari     2020;                 5.138  X                          16.438

Februari   2020;                 3.165  X                          19.603

Maart       2020;                 2.009  X                          21.610

April         2020;               12.592  X                          33.202

Mei           2020;                 3.458  X                          36.760

Juni          2020;                 4.125  X                          40.885

Juli           2020;                 2.223  X                          43.108

Augustus   2020;                2.026  X                          45.134

September 2020;               1.932  X                          47.066

Oktober    2020;                 1.210 X                          48.276

November 2020;                 2.672 X                          50.948

December 2020;                 4.124 X                          55072

Januarie   2021;

Februarie  2021;

Maart        2021;

April         2021;

Afsluiting (her)onderzoek Johannes Wardenier is op 01-04-2021

Op 01-11-1934 maakte Johannes Wardenier ism het toenmalige gemeentebestuur olv edelachtbare Eugen Maas een persbericht voor genodigden.