Hoe vaak wordt deze website bekeken ?

Op 01-01-2019 , het is 85 jaar later nadat de 'uitvinder' Johannes Wardenier zijn presentatie deed voor de landelijke aanwzige pers.

Per maand bekijken we hoeveel malen naar deze energierijke website wordt gekeken.

Het is van belang dat velen notie maken van deze website. Leerzame informatie en zaken die een beeld geven hoe een jongeman leefde tussen hoop en wanhoop in de periode 1912-1960.

                                      Per maand                       Totaal

November 2019;                  256  X                               256

December 2019;              11.024  X                          11.300

Januari     2020;                 5.138  X                          16.438

Februari   2020;                 3.165  X                          19.603

Maart       2020;

April         2020;

Mei           2020;

Afsluiting (her)onderzoek Johannes Wardenier is op 30 Mei 2020.