Den Uitvinder

 

Vermeldenswaardig is dat de website een aanzet is, de definitieve versie is vanuit deze aanzet in ontwikkeling. 

Er zijn momenteel 72 pagina's met informatie die betrekking hebben op Johannes Wardenier en zijn droom motor. Dat is al gauw 50.000 woorden + 

Een twee tal boeken zijn uitgebracht door Dhr. Henk Ymker(Het Mysterie Wardenier)

Verder losse artikelen, krantenberichten en rest.

Wilt u teksten en/of fotografie gebruiken voor een boek over wijlen Johannes Wardenier dan dient u mij toestemming te vragen. Misbruik is strafbaar.

W.A. van der Weide, website beheerder.

 

 

 

Vele uitvinders die werkelijk iets toevoegen aan de aarde werden veelal verguist. Mede doordat de mensheid zich in het 'Edmund Gettier Syndroom' bevind. Waarnemingen vertroebelen door verkeerde aannames.