De Rooij en Schilperoord

Paul Schilperoord (Den Haag,16-02-1977) is een freelance journalist en schrijft artikelen over techniek.

Hij werd wat bekender met zijn populistische uitgave; Paul Schilperoord, ‘Het ware verhaal van de Kever – hoe Hitler het ontwerp van een joodse genie confisqueerde’

Redactie; Dat zogenaamde 'ware verhaal' is alleen waar voor deze freelancejournalist.

Samen met een zekere René De Rooij schreef hij een gewraakt artikel in De Ingenieur(Vakblad)over Johannes Wardenier. Dat was in 2012. Ze beloofden een boek uit te brengen dat Wardenier een oplichter was....8 jaar later in 2020 was dat boek er nog niet...

Het blad De Ingenieur waar ik ooit lid van was heb ik opgezegd, er stonden wel vaker leugens in. Ook hun wetenschappelijke aannames zijn te vaak berust op sensatie en fictie.

Mocht er wel een boek uitkomen van deze twee 'heren' dan zal het weinig hoopvol zijn voor de aarde, rentmeesterschap en wijlen Wardenier. Hun verhaal over de "kever' was al met een joods sausje geschreven en gekleurd. 

 

Bron: Het Technologietijdschrift De Ingenieur, nummer 10/11, jaargang 124 van 29 juni 2012 Tekst: ing. Paul Schilperood

 

BINNEN- EN BUITENLAND RAAKTEN IN 1934 IN DE BAN VAN DE Fries JOHANNES WARDENIER, DIE EEN BRANDSTOFLOZE MOTOR ZOU HEBBEN UITGEVONDEN. EEN PROTOTYPE VAN DE MOTOR, DIE OP GECOMPRIMEERDE LUCHT ZOU WERKEN, KON WARDENIER ECHTER NIET LATEN ZIEN. LIET DE OLIE-INDUSTRIE DEZE MOTOR WERKELIJK VERDWIJNEN EN WARDENIER IN EEN PSYCHIATRISCHE INRICHTING OPNEMEN? OF WAS DE 'FRIESE EDISON' EEN GROTE FANTAST?

Op een email van mij in 2019 waarin ik hem vroeg waar dat 'boek' bleef, antwoordde hij hoogst geïrriteerd (zie hieronder)

Ik schreef in 2019; heb nooit meer iets vernomen op zijn belofte met een Boek te komen samen met René de Rooij. Beloftes maakt schuld. Indien u iets roept kom dan met feiten en probeer niet iemand weg te zetten voor jezelf ego 

Paul Schilperoord schrijft mij; Wees gerust, dat boek verschijnt volgend jaar zodat u het ware verhaal van Johannes Wardenier in alle geuren en kleuren kunt lezen! Ik adviseer u in de toekomst om uw toon wat te matigen en eerst uw feiten te checken voordat u dergelijke e-mails de wereld in stuurt.

Hij schreef en beweerde volmondig in 2012 nog het volgende over Wardenier; de werkelijk geschiedenis van Wardenier wordt momenteel opgetekend door René de Rooij, op basis van jarenlang onderzoek. Hij is bijzonder kritisch en zegt dat de 'zogenaamde motor' nooit heeft gefunctioneerd. De Rooij ontkracht ook de mythe van Wardenier als verzetsheld. Sterker nog, hij vond lidmaatschapskaarten van de NSB en NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps), waar Wardenier van oktober 1940 tot en met februari 1943 voor werkte en tweemaal voor aan het oostfront diende. Ook de gevangenschap in Siegburg had niets met verzetsactiviteiten te maken. Het boek van De Rooij en Schilperoord zal voor eens en voor altijd afrekenen met het 'mysterie-Wardenier'.

Zijn boek over een joodse redacteur van een autoblad die zogenaamd De Kever zou claimen is ook weer een poging (Josef Ganz)om Duitsland 'zwart' te maken, puur omdat Dhr. Ganz joods was. De schandelijke claims en wan gedragingen van Dhr. Ganz leidde ertoe dat hij ook uit Zwitserland werd gezet uiteindelijk. 

Hij noemt dit "Het Ware Verhaal" ...........van de Kever.

WIKIPEDIA schrijft over Dhr. Ganz; 'Hij probeerde te worden erkend als de bedenker van de 'kever", die in de jaren dertig door constructeur Ferdinand Porsche verder werd ontwikkeld en na 1945 uitgroeide tot een van de populairste automodellen voor de grote massa. Door zijn vele rechtszaken werd hij echter vooral als een querulant beschouwd. Zwitserland wees hem uit.'

Redactie

 

 

Josef Ganz zijn Proto type, het lijkt helemaal niet op een KEVER uit de jaren dertig. Zijn claims dat hij de 'uitvinder' was van de KEVER wordt alleen door Paul Schilperoord ondersteund. Een joods sausje over deze klucht doet schijnbaar goed verkopen.